Nacksmärtor

Nära hälften av alla kiropraktorpatienter söker hjälp för nackproblem.

Nackens funktioner är komplicerade och spelar en central roll i rörelseapparaten. Finmekaniken består av ett invecklat samspel mellan leder, känslig och djup muskulatur, samt stora delar av nervsystemet. Vi är därför helt beroende av att nackens finmekanik är intakt för att hålla oss i balans, utföra precisa rörelser och orientera oss efter sinnesintryck från syn och hörsel.

Nacksmärtor indelas vanligtvis i akuta och kroniska nacksmärtor.

Akuta nacksmärtor

Ett akut nackspärr uppstår vanligen plötsligt och utan någon yttre orsak eller direkt skada. Ofta har låsningen bakomliggande orsaker som har utvecklat funktionsrubbningar i nackens muskler och leder under en längre tid.

Orsakerna kan vara:

 • Spänningar på grund av stress, intensiv koncentration under en tid, irritation, buller, dåliga ljusförhållanden.
 • Problem med synen. Anstränger du ögonen, spänner du omedvetet nackmuskulaturen.
 • Obekväma arbetsställninqar.
 • Statiskt och ensidigt arbete.
 • Drag, speciellt från den ena sidan (till exempel luftkonditionering i bilen).
 • Dålig madrass, kudde etc.

Vanliga symptom vid akut nackspärr:

 • Nacken låter sig plötsligt blir stel och smärtar.
 • Man vaknar med svårigheter att röra huvudet på morgonen.
 • Smärtan sitter ofta i en bestämd punkt i nacken.
 • Ofta vill man hålla huvudet stilla för att undvika smärta.
 • Svårt att vrida på huvudet eller böja till sidan utan att samtidigt vrida hela kroppen.
 • Smärtorna kan vara intensiva (omöjligt att lyfta huvudet utan att hjälpa till med armarna).
 • Smärtorna förvärras ofta de första 1-2 dagarna, för att sedan gradvis bli bättre.
 • Några blir snabbt bra medan för andra kan stelheten hålla i sig i veckor eller månader.

Nackskador

Nackskador uppstår när nacken utsätts för en yttre kraft eller olycka, som till exempel pisksnärtskada/whiplashskada efter påkörning bakifrån, fall och idrottsskador, slag mot huvudet eller ansiktet etc. Vid misstanke om skelettskador bör nacken röntgas.

Kroniska nacksmärtor

Om nacksmärtorna varar i över tre månader säger man att smärtorna är kroniska. Kroniska smärtor efter nackskador är vanligt. Många blir naturligt nog rädda för att röra nacken efter en skada eller går in i en ond cirkel med ett stelt och onaturligt rörelsemönster för att slippa smärta. Därför avråder man idag från användande av nackkrage efter akuta skador.

En skada i nacken kan utveckla sig till flera olika smärtsymptom. Förutom nacksmärtor kan man uppleva smärta mellan skulderbladen, i ryggen eller utstrålande smärtor i skuldra och arm. Men även yrsel, domningar, huvudvärk och ansiktssmärtor kan förekomma. Detta leder ofta till trötthet och dålig sömn.

Cervikogen huvudvärk

En form av huvudvärk som orsakas av låsningar i nackens översta leder som ger huvudvärk, nacksmärtor och en stel muskulatur i övre delen av nacken.

Cervikobrachialgi

När nervrötterna nederst i nacken kommer i kläm som en följd av diskbråck och/eller förkalkningar efter åldersförändringar kan intensiva smärtor uppstå ut i armen. Jämför med ischiassmärtor.

Kiropraktisk behandling

De flesta nacksmärtspatienter har stor hjälp av kiropraktorbehandling.

Vid valet av behandlingsstrategi lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen. Kiropraktorn är utbildad i nackens mekanik och vet vilken behandling som är lämplig. En kiropraktor kan även hänvisa till annan professionell hjälp, om problemet inte anses komma från lederna och muskler. Nyare forskning visar att en tidig, aktiv behandlingsform är effektfull.

Detta kan du göra själv

Vid akut nackspärr och skador, kan kylbehandling ge lindring och dämpa inflammation i leder och muskler.

Koncentrera dig på att slappna av, så naturligt som möjligt, även om det gör ont.

Ju snabbare du kommer i rörelse, desto snabbare blir du bra. En värktablett eller is/kyla kan hjälpa mot smärta och inflammation.

När bör du uppsöka kiropraktor

Efter en nackskada. Ta kontakt på ett tidigt stadium. På så sätt får du hjälp att snabbt återgå till normal funktion samt hjälp med att förebygga möjlig utveckling av kroniska smärtor.

När du har smärtor eller är osäker om något är fel med nacken. Kiropraktorn undersöker dig för att komma fram till vad som är fel. Observera! Har du hög feber eller uttalade smärtor när du böjer nacken, bör du snarast uppsöka läkare i händelse av hjärnhinneinflammation.

När du snabbt inte blir bättre i nacken. Kiropraktorn gör en värdering om du behöver behandling eller hänvisar till annan specialist.

Adress
S:t Larsgatan 21
582 24 Linköping

Tel: 013-35 15 55


Sven Örup DC

Leg. Kiropraktor
Doctor of Chiropractics (Engl)

Tel: 0142-501 00

Graduerade från Anglo European College of Chiropractic 1986. Först verksam i Jönköping 1986 och 1987 och därefter sedan 1988 i Linköping i samma lokaler på S:t Larsgatan 21.