YRSEL

YRSEL

YRSEL

Yrsel

Yrsel är en av våra vanligaste åkommor och visar att kroppens balanssystem inte fungerar som det är tänkt. Det finns många orsaker till detta. Ordet yrsel är en generell beskrivning av symptom och upplevs olika från person till person. I medicinska termer skiljer vi på yrsel och vertigo.

Balansorganen består av flera områden i hjärnan som emottar och bearbetar intryck från synen, balansorganen i innerörat och rörelseapparaten. Yrsel uppstår när hjärnan uppfattar informationen från kroppens position och från våra olika sinnen som oförenliga.

Vanliga symtom

Ordet yrsel är en generell beskrivning av ett symptom som ofta upplevs mycket individuellt från person till person. l medicinskt språkbruk skiljer vi mellan yrsel och vertigo.

Yrsel har de flesta av oss upplevt. Man känner sig vinglig och instabil och upplever en svajande och ostadig känsla. Många känner sig yra i huvudet och att det kan svartna för ögonen

Vertigo är en intensivare och kraftigare upplevelse av att antingen omgivningen eller man själv snurrar runt; en karuselliknande känsla (gyratorisk vertigo). Andra upplever en gungande känsla, som om man är ombord på en båt (nautisk vertigo).

Orsaker till yrsel

Balansen är beroende av information från ögon, balansorgan och kroppens muskler och leder. De flesta orsakerna till yrsel är vanligtvis ofarliga.

Om yrsel följs av nedsatt hörsel, kraftigt öronsus, försämrad syn, feber, svår huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärtor eller andningssvårigheter bör du kontakta läkare.

Balanscentrum i hjärnstammen och lilla hjärnan

Här registreras och samordnas all information från sinnesorganen. Så länge balanscentrum fungerar och får tillförlitlig information från sinnesorganen har vi en känsla av att vara i balans. Felfunktioner och sjukdomstillstånd i ett eller flera av dessa system kan därför ge upphov till yrsel.

Synen

Synen är mycket viktig för balansen. Blundar man så märker man snart att det är svårare att hålla balansen. Om man däremot fäster blicken på en fast punkt långt bort, dämpas yrseln och man får bättre balans.

Balansorganen

Dessa sitter i innerörat och kallas for labyrinten. Från labyrinten går balansnerven in till hjärnstammen.

De vanligaste problemen här är:

Kristallsjuka (godartad ställningsrelaterad yrsel)

Det kan samlas kristaller i labyrintens båggångar som då skapar falska signaler om att det snurrar. Yrseln kommer ofta akut och ger kraftiga yrselanfall när man ändrar ställning. Anfallen kan ofta behandlas enkelt, tryggt och effektivt av en kiropraktor.

Inflammation i balansnerven

l förbindelse med en virusinfektion i hals, bihålor eller öra kan balansnerven bli inflammerad. Symptomen kan vara mer ihållande och oberoende av huvud- eller kroppsställning. En inflammation på balansnerven försvinner ofta av sig själv efter 3-6 veckor.

Mèniérs sjukdom

Mèniérs sjukdom är en plågsam och kronisk men inte livshotande form av yrsel. Symptomen kommer i anfall med intensiv yrsel, ljud i det angripna örat och hörselnedsättning som ökar under anfallen. Hörseln kommer efter en tid att försämras. Orsaken till sjukdomen är okänd men troligtvis spelar flera faktorer in som till exempel virus, ärftliga faktorer och vissa typer av allergi eller matintolerans.

Sinnesinformation från hud, muskler och leder

Detta system bidrar till att upprätthålla balansen genom en jämn ström av signaler från leder, senor och muskler i hela kroppen till balanscentrum.

Nackens översta del

Nacken är programmerad att låta huvudet följa sinnesintryck från syn och hörsel. Ser du något som rör sig i synfältet eller hör ett ljud bakom dig kommer du automatiskt att vrida på huvudet för att orientera dig. Vi vänder också huvudet framåt i rörelseriktningen automatiskt. Balanscentrum får också hela tiden viktig information från lederna överst i nacken om huvudets ställning i förhållande till kroppen. Balanssystemet är helt beroende av korrekt information från muskler och leder överst i nacken. Yrsel skylls ofta på felfunktioner från dessa leder och muskelspänningar.

Cervikogen vertigo

Yrsel som kommer från nacken skylls oftast på nedsatt rörlighet av lederna i nacken och spänningar i nackmuskulaturen. Vid vissa tillfällen kan de påverka de små nerverna l dessa vävnader, så att de inte sänder korrekt information till hjärnan om huvudets position i förhållande till resten av kroppen, varvid man utvecklar yrsel. Denna form av yrsel behandlas med att normalisera funktionen av nackens leder och muskler.

Kiropraktik och yrsel

Kitopraktorn måste först konstatera vilken slags yrsel du lider av. En grundlig undersökning av nackens funktion är viktig, då hela eller delar av orsaken till problemet kan ligga där. Kiropraktorn kommer då att kunna ge dig en effektiv och trygg behandling av det som stör balansapparaten.

Kiropraktisk behandling

Syftet med behandlingen är att minska yrseln. l behandlingen läggs stor vikt vid att se patienten i ett helhetsperspektiv. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen och använder en rad andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i hela balansapparaten.

Förebyggande balansträning

Det bästa rådet för att förebygga balansproblem är aktivitet som stimulerar balansapparaten. På samma sätt som muskulatur, skelett och leder är beroende av aktivitet och träning så måste balanssystemet hållas aktivt. Om vissa delar av balansorganen är skadade så kan andra delar av systemet effektivt tränas upp för att kompensera för detta.

Speciellt vid hög ålder är rörelse- och balansträning viktig. Många skador och fall som förorsakas av yrsel kanske kunde undvikas. Träning anpassas till graden av symptom. Kiropraktorn kan ge dig råd.

KONTAKT

Kiropraktorkliniken i Linköping

Sankt Larsgatan 21

582 24 Linköping, Sweden

Tel: 013-35 15 55

Tidsbeställning säkrast:

Mån: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00
Tis: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00
Ons: 13.00 – 17.00
Tor: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00
Fre: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00

LÄNK TILL BEHANDLING I BOXHOLM

 

FLER LÄNKAR

 
Copyright © Kiropraktorkliniken i Boxholm. All Rights Reserved.